Upcoming public events

21.04 Nouspelt Emaischen ab 14-16.45 Auer
27.04 Ettelbruck CSV Familjefest 12-15 Auer
30.04 Ehlange Mess NGL 18-20 Auer
10.05 Muselcroisière "Ausgebucht"
11.05 Ouljen Blummemaart 17-19 Auer
29.05 Wasserbelleg Spatzfest 15-17 Auer
21.06 Ironman 14-18 Auer
22.06 Rouspert Virowend Nationalfeierdaag
23.06 Niederanven Gemeng 12.30-14 Auer
13.07 Befort Schlassfest 15.30-17.00 Auer
25.07 Mertert Parkfest 20.00-22.00 Auer
26.07 Wasserbillig Camping 19.00-21.30 Auer
09.09 Péiteng fête populaire mam grand duc